บทความเพื่อการเรียนรู้การใช้งาน ZOCIAL EYE ให้คุ้มค่า เริ่มต้น 3000 บาทต่อเดือน

บทความประยุกต์การใช้ ZOCIAL EYES

ZOCIAL EYE Social Listening for Marketing and Business Intelligence

ภายใต้ Brand สินค้าที่ทำออกมาจำหน่าย

ภายใต้ Brand สินค้าที่ทำออกมาจำหน่าย สินค้าใดมีสัดส่วนพูดถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์

สินค้าภายใต้ Brand เรา สินค้าอะไรที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ ?

วัตถุประสงค์ที่มีการใช้งาน ZOCIAL EYE มากที่สุดต้องการดูภาพรวมของสินค้าต่าง ๆ ที่ได้จำหน่ายออกไปขายในท้องตลาดภายใต้แบรนด์สินค้า ที่มีทั้งชื่อภาษาไทย หรือ ภาษา อังกฤษ , คำที่นิยมใช้และรู้จัก ในภาพรวมของสังคมออนไลน์นั้นมีข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดทางการตลาดได้ เช่น

ข้อมูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดทางการตลาดได้ ดังนี้

 • Product สินค้าที่มีการพูดถึงมากที่สุดมีสินค้าอะไรบ้าง
 • Brands ที่มีการพูดถึงบนโลกออนไลน์ มีการบอกต่อด้วยสินค้าใด
 • Engagement การเข้าถึงของสินค้าเข้าถึงในช่องทางไหนมากที่สุด
 • Product สินค้าที่ต้องทำการตลาดเพิ่ม, หรือ ควรจะทำ Promotion
 • Content Creator เพจใดบ้างที่มีการ Mention ถึงแบรนด์สินค้า

Dashboard : SETUP CAMPAIGN ใช้สำหรับดูภาพรวมของจุดประสงค์ดังกล่าว

1.เริ่มต้นด้วยการ Create Campaign กำหนดแคมเปญใหม่

การใส่ Keyword ของ Zocial Eye

2. กำหนด Keyword ทั้ง Main Keyword และ Sub Keyword

การใส่ Keyword ของ Zocial Eye

การกำหนด Main Keyword และ Sub Keyword แบบนี้หมายความว่าอย่างไร?

Main Keyword อาจจะเรียกว่า Keyword หลัก ที่เราจะต้องใส่ในช่อง ประกอบไปด้วย (คำ,วลี,URL,#hashtag) โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้ระบบไปเรียกเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่ตรงกับคำดังกล่าว เข้ามาในระบบ ZOCIAL EYE โดยมีช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลที่เราได้กำหนดไว้

Sub keyword ต้องการหา ข้อมูลจาก Main Keyword มี Product อะไรบ้าง ?

Sub Keyword อาจจะเรียกว่า Keyword รอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาข้อมูลที่เราต้องการ คือ ในข้อมูลจาก Main Keyword มีสินค้าอะไรบ้าง เราจะต้องใส่ในช่อง ในช่่อง Sub Keyword คือ (สินค้าที่เราทำการขายออกไป เช่น แชมพูปิดผมขาว, เคราติน,ยาสีฟัน ,อื่ีน ๆ )

3. กำหนด Exclude Keyword

ถ้าไม่ต้องให้คำวลี, URL, #hashtag ใด ๆ ในการให้ระบบเข้าไปเรียกเก็บข้อมูล ก็ทำการใส่ exclude keyword ในช่องด้วยเช่นกัน


ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้จาการใส่ Keyword แนวทางนี้

 • Product สินค้าที่มีการพูดถึงมากที่สุดจาก Main Keyword มีสินค้าอะไรบ้าง สัดส่วน %
 • Brands ที่มีการพูดถึงบนโลกออนไลน์ ด้วยการใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
 • Engagement การเข้าถึงของสินค้าเข้าถึงในช่องทางไหนมากที่สุด สามารถดูได้จาก Top Engagement
 • Product สินค้าที่ต้องทำการตลาดเพิ่ม, หรือ ควรจะทำ Promotion สามารถดูจาก Trend line ของแต่ละสินค้า
 • Content Creator เพจใดบ้างที่มีการ Mention ถึงแบรนด์สินค้า สามารถเข้าไปดู Detail แต่ละช่องทางได้
 • Tag,Keyword

  #sociallistening , #zocialeye, #how-to-sociallistening ,#กำหนด keyword, Keyword Zocial eye

  About Us

  We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

  Social Network

  FACEBOOK Follow up Facebook
  ARTICLE article social data
  Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

  Address Contact

  Idea2mobile.com ทะเบียนพาณิชย์
  111 ลาดพร้าว 101 แยก 38 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
  Mobile Phone :086-386-3896

  Newsletter