4 หัวข้อของการทำรายงานจาก ZOCIAL EYE

Social Monitoring Campaign & Data insight Report

Social Monitoring Campaign

บริการติดตามข้อมูลแบรนด์สินค้าและบริการ บนโลกออนไลน์ทุกช่องทาง

Brand Monitoring ติดตามการสื่อสารการตลาด ของแบรนด์สินค้าทุกช่องทางที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์

Social Monitoring Campaign & Data insight Report

 • Brands Monitoring & Competitor

  - Brand Keyword Research สำรวจตลาดบนออนไลน์ Keyword ที่สื่อถึง Brand สินค้ามี คำ,วลี แบบไหนบ้างในการสื่อออกไปถึงคนส่วนใหญ่

  - Brand Sentiment สำรวจตลาดบนออนไลน์ถึงความรู้สึกของลูกค้า,ข้อความที่มีผลต่อความรู้สึกเชิงบวก Positive, ความรู้สึกเชิงลบ Negative

  - Brand Top Engagement สำรวจตลาดบนออนไลน์,ช่องทางต่าง ๆ ที่มีการพูดถึง Brands สินค้าและได้รับความนิยมการมีส่วนร่วมสูงสุด

  - Brand Compare สำรวจตลาดบนออนไลน์ สัดส่วนของ Brands ที่มีการพูดถึงกับ Brands คู่แข่งในตลาดออนไลน์

 • Product Campaign

  - Product Keyword Research สำรวจตลาดบนออนไลน์ Keyword ที่สื่อถึง Product สินค้ามี คำ,วลี แบบไหนบ้างในการสื่อออกไปถึงคนส่วนใหญ่

  - Product Sentiment สำรวจตลาดบนออนไลน์ถึงความรู้สึกของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ที่มีผลต่อความรู้สึกเชิงบวก Positive, ความรู้สึกเชิงลบ Negative

  - Product Top Engagement สำรวจตลาดบนออนไลน์,ช่องทางต่าง ๆ ที่มีการพูดถึง Product สินค้าและได้รับความนิยมการมีส่วนร่วมสูงสุด

  - Product Compare สำรวจตลาดบนออนไลน์ สัดส่วนของ Product ที่มีการพูดถึงกับ Brands Product ของคู่แข่งในตลาดออนไลน์

 • Sample : Report Brand Monitoring online สามารถดูรายงานแบบออนไลน์ได้ ที่ Link นี้

  Social Monitoring Campaign & Data insight Report

  Data insight Report (เจาะลึกหาข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อสินค้าและบริการ)

  Social Monitoring Campaign & Data insight Report

 • Brand Intelligence

  - Brand health สำรวจตลาดบนออนไลน์ Keyword ที่สื่อถึง Brands ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา มีคนรู้จักด้วยคำ,วลี แบบใด

  - Brand Perception สำรวจตลาดบนออนไลน์ถึงความรู้สึกของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ Brand สินค้า ทุกช่องทางออนไลน์

  - Brand Sentiment สำรวจตลาดบนออนไลน์ถึงความรู้สึกของลูกค้า,ข้อความที่มีผลต่อความรู้สึกเชิงบวก Positive, ความรู้สึกเชิงลบ Negative

  - Brand Compare สำรวจตลาดบนออนไลน์ สัดส่วนของ Brands ที่มีการพูดถึงกับ Brands คู่แข่งในตลาดออนไลน์

 • Campaign Intelligence

  - Campaign Performance สำรวจตลาดบนออนไลน์ในการติดตาม Campaing การตลาดทุกช่องทาง

  - Campaign Product Keyword Research สำรวจตลาดบนออนไลน์ Keyword ที่สื่อถึง Product สินค้ามี คำ,วลี แบบไหนบ้างในการสื่อออกไปถึงคนส่วนใหญ่

  - Campaign Product Sentiment ความรู้สึกของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ที่มีผลต่อความรู้สึกเชิงบวก Positive, ความรู้สึกเชิงลบ Negative

  - Campaign Product Top Engagement สำรวจตลาดบนออนไลน์,ช่องทางต่าง ๆ ที่มีการพูดถึง Product สินค้าและได้รับความนิยมการมีส่วนร่วมสูงสุด

  - Campaing Product Compare สำรวจตลาดบนออนไลน์ สัดส่วนของ Product ที่มีการพูดถึงกับ Brands Product ของคู่แข่งในตลาดออนไลน์

 • Competitor Intelligence

  - Industry Research สำรวจตลาดภาพรวมในช่องทางการตลาดออนไลน์ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเดียวกัน

  - Competitive benchmarking สำรวจตลาดออนไลน์ในการทำการตลาดออนไลน์ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

  - Competitor Analysis วิเคราะห์ช่องทางของคู่แข่งขันในการทำธุรกิจออนไลน์ , Performance แต่ละช่องทาง

 • Customer behavior
 • - Audience ผู้ชาย หรือ ผู้หญิงที่่มีอิทธิพลต่อสินค้าและบริการ

  - Channel Social Online ช่องทางในการใช้งานของผู้บริโภคที่มีผลต่อการทำสื่อโฆษณา

  - Sentiment ความรู้สึกแบบไหนที่ส่งผลต่อสินค้าและบริการ

  - Perception การคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ

 • Sample : Report Survey Market Research เกี่ยวกับการ เรียนออนไลน์ สามารถดูรายงานแบบออนไลน์ได้ ที่ Link นี้

  Social Monitoring Campaign & Data insight Report


 • Download Proposal สำหรับการทำ Social Monitoring Campaign & Data insight Report Click


  Our Customer

  Thank you customers for your support.

  ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ เราพร้อมที่จะเติบไปพร้อมกัน

  Add Line | ติดต่อขอรายละเอียด

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  พี่อ้วน (อนันตชัย อิทธิวรพงศ์)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรับ Profiles

  111 ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240

  Mobile Phone : 0863863896

  Email : anantachai@idea2mobile.com

  พูดคุย | สอบถาม | ปัญหาการใช้งานกับพี่อ้วนได้โดยตรง


  Line ID : e21eqg


  About Us

  We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

  Social Network

  FACEBOOK Follow up Facebook
  ARTICLE article social data
  Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

  Address Contact

  Idea2mobile.com ทะเบียนพาณิชย์
  111 ลาดพร้าว 101 แยก 38 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
  Mobile Phone :086-386-3896

  Newsletter