• วิเคราะห์คู่แข่งแนวทางในการทำการตลาด การบริหารจัดการ Website ออกแบบและพัฒนา Website
 • วิเคราะห์คู่แข่งแนวทางในการทำการตลาด การบริหารจัดการ Website ออกแบบและพัฒนา Website
 • วิเคราะห์คู่แข่งแนวทางในการทำการตลาด การบริหารจัดการ Website ออกแบบและพัฒนา Website

ทำไมต้องมาใช้บริการจากเรา ?


1. เราเรียนรู้ทุกวัน
a. มากกว่า 4 ปี ในการทำ Website และ วิเคราะห์คู่แข่ง ทำให้ตีโจทย์ Marketing ของการทำ Website ได้เป็นอย่างดี
b. Trends Online Digital เราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด สามารถวิเคราะห์และวางแผน นำมาปรับใช้ กับ ธุรกิจของลูกค้าได้ทันที
c. เรา Research Marketing คู่แข่ง ก่อนจะไปนำเสนอลูกค้า และ แนวทาางในการแก้ปัญหา

2. Tool Marketing & Save Cost ?
d. Emails Marketing เรามีระบบพร้อมให้ลูกค้าส่ง Emails จำนวนมากได้ทันที
e. SMS Marketing เราจัดทำระบบพร้อมให้ลูกค้าส่ง SMS ได้ทันที
f. Video Streaming เรามี Server พร้อมการถ่ายทอดสดให้ลูกค้า

3. Advance Google Analytics & S.E.O
g. เรามีความรู้ทางด้าน Advance Google Analytics และการทำ S.E.O อย่างดีเยี่ยม
h. เราเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงลึก กับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

4. Video Present Marketing Strategy

Contact / ติดต่อ : คุณอ้วน 086-618-8111 , 086-386-3896
Email Address : anantachai@idea2mobile.com

บริการอื่น ๆ พร้อมช่วยเหลือ Corporate

Marketing Strategy

 • Competitor Analysis

  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการทำการตลาด
 • Contents of the kings

  เราทำ Contents ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • Google Analytics & S.E.O

  เรารู้เรื่อง Google Analytics เป็นอย่างดี
 • Target Groups

  เราเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย
 • Tool & Services

  เรามี Tool Service พร้อมให้บริการ

Contact Us