• บริการจัดการดูแล Web Site / Admins / ถ่ายภาพ / อัด Video เขียน Contents / Keyword เพื่อสร้าง Contents Marketing
 • บริการจัดการดูแล Web Site / Admins / ถ่ายภาพ / อัด Video เขียน Contents / Keyword เพื่อสร้าง Contents Marketing
 • บริการจัดการดูแล Web Site / Admins / ถ่ายภาพ / อัด Video เขียน Contents / Keyword เพื่อสร้าง Contents Marketing

ทำไมต้องมาใช้บริการจากเรา ?


1. ลดค่าใช้จ่ายในการหาพนักงาน และ จัดจ้างพนักงาน สวัสดิการอื่น ๆ
a.เราพร้อมในด้าน Programing (PHP ,CSS3, HTML, AJAX,PHP,MYSQl พร้อมดูแลต่อได้ทันที
b.เราทำ Contents Marketing ให้ลูกค้าเข้ามาใน Website อ่านเนื้อหาง่าย พร้อมรูปภาพประกอบการตัดสินใจ
c.เราออกกิจกรรม Off - line พร้อมหา Solutions ต่าง ๆ ในการรองรับ Events เพื่อ Engagements เช่น Live Social , Live streaming

2. Contents of the Kings (เนื้อหาสำคัญมาก)
d. เราวิเคราะห์ และ research ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ รวมถึง วิเคราะห์คู่แข่งขัน
e. เราทำงานตาม Trends Digital พร้อมปรับ Contents ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Target Groups)
f. เราเชื่อว่า Contents ที่เราพยายามจัดทำ จะสร้าง Commerce ให้กับทางบริษัท ฯ ได้เป็นอย่างดี

3. Analytics & S.E.O & Bookmark
g. พี้นฐานจากการทำงานใน Agency เราวิเคราะห์ Website เชิงลึก พฤติกรรมของลูกค้าได้ทันที
h. เราเชี่ยวชาญในการทำ S.E.O พร้อมทั้งจัดซื้อโฆษณาใน Google Adwords ได้ทันที
i. เรา ฺBookmark พร้อม ส่ง Emails จำนวนมากให้กับ ฐานข้อมูลใน Website ในการทำ Marketing

4. ROI / REPORT / MONITORING
j. เรา Monitor ด้วย Tool ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ Agency ใช้งาน พร้อมวัดผลของการดูแล Website
k. เรา Meeting กับทางลูกค้า พร้อมรายงาน ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำ Marketing

5. Service อื่น ๆ ที่ได้รับจากเรา
l. ประชาสัมพันธ์ ภาพงาน ผ่านสื่อ Online Partner ที่รู้จัก
m ลูกค้าจะได้รับฟังเรื่องราว Trends ต่าง ๆ เพราะ เราติดตามข่าวสารทาง Technology ทุกวัน
n. เครื่องมือ Tool ที่นำมาใช้ ทันสมัย เช่น การส่ง Emails จำนวนมาก จาก Get response / Mailchimp.com
o. เราพร้อมทำงานกับลูกค้า ได้ทั้งในเวลางาน และ นอกเวลางาน
p. อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่า กล้องถ่ายภาพ , กล้องวีดีโอ , Server , Emails เราพร้อมช่วยเหลือทาง MKT ได้ทันที
q. ตัวอย่างในการให้บริการ Webmaster On Events : SME Mobile : Location Base

6. Begin 8,000 Baht - 15,000 / Month
r. Base on requirement.
t. ประสบการณ์ในการทำ Website และ Online มากกว่า 10 ปี
Contact / ติดต่อ : คุณอ้วน 086-618-8111 , 086-386-3896
Email Address : anantachai@idea2mobile.com

บริการอื่น ๆ พร้อมช่วยเหลือ Corporate

Webmaster & Support

 • Contents Of Kings

  จัดทำเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • Competitor Analysis

  วิเคราะห์คู่แข่งขัน ด้วย Tool หลากหลาย
 • S.E.O. & Keywords

  จัดทำ Keywords พร้อมบริหาร S.E.O
 • Photo & Video

  ออกงาน off-line กิจกรรมกับลูกค้า
 • KPI & Report & Present

  รายงาน Support ต่อยอดทางการตลาด

Contact Us