• จัดสร้าง, จัดทำ, Website ด้วย Word Press รองรับ Mobile Screen , Mobile Usability  : By idea2mobile.com ผู้ให้บริการ จัดทำ Wordpress สำหรับองค์กร

รับพัฒนา Website ด้วย Word Press มีด้วยกัน 3 แบบ

1. Theme (Envato Market)
1.1. ลูกค้าเลือก Theme ที่ชอบใน Theme Forest (ราคาเป็น USD)
1.2. ซื้อเอง หรือ ทางเราซื้อให้ แล้ว นำมาตัด Theme พร้อมทำ Website
1.3. เริ่มต้น ในการจัดทำ ไม่รวมการซื้อ Theme ประมาณ 3x,xxx บาท
1.4. จะได้ Website ประกอบไปด้วย (HOME / About us / Product บางส่วน / Contact Us
1.5. สอนการใช้งาน หลังจากส่งมอบงาน 1 - 2 ครั้ง
1.6. ระยะเวลาในการจัดทำ 7 - 14 วัน พร้อมรับประกัน Website 3 เดือน
2. ทำ Website ใหม่ ที่มีอยู่แล้ว ให้เป็น Framework Word Press
2.1. ตัด Design ให้ลงกับ Theme Word press
2.2. Support Website / Mobile Site
2.3. ติดตั้ง Plugin ให้พร้อมการใช้งาน
2.4. เริ่มต้น ในการจัดทำ Website ไม่เกิน 30 หน้า ประมาณ 8x,xxx บาท
2.5. สอนการใช้งาน หลังจากส่งมอบงาน 1 - 2 ครั้ง
2.6. ระยะเวลาในการจัดทำ 7 - 14 วัน พร้อมรับประกัน Website 3 เดือน
3. ดูแลแก้ไข Admins / Word press
3.1. เริ่มต้นในการดูแลแก้ไข เดือนละ 8,000 - 10,000 บาท ต่อเดือน
3.2. วิเคราะห์คู่แข่ง จัดทำ SEO / Bookmark ตาม Web site ต่าง ๆ
3.3. จัดทำ Report ประจำสัปดาห์ พร้อม เสนอแนวทางทางการตลาด
Contact / ติดต่อ : คุณอ้วน 086-618-8111 , 086-386-3896
Email Address : anantachai@idea2mobile.com
บริการอื่น ๆ พร้อมช่วยเหลือ Corporate

Benefits of Customers

 • Wordpress Opensource License

  Word press เป็น Open source นำมาใช้เชิงธุรกิจได้
 • Support Website / Mobile Platform Themes

  รองรับ Design การออกแบบ Web site / Mobile Theme
 • Supppot Plug in

  มี Plug in มากมายให้ติดตั้งและเลือกใช้
 • Support CMS l

  มีระบบบ CMS แก้ไข เพิ่มข้อมูล ในการดูแลได้ง่าย
 • Support Themes

  สามารถตกแต่ง Theme หรือ เลือก Theme ได้เอง

ติดต่อสอบถาม