• วิเคราะห์ตัวเลขกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย Google Analytics / Visitor / Goal / ROI
 • วิเคราะห์ตัวเลขกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย Google Analytics / Visitor / Goal / ROI
 • วิเคราะห์ตัวเลขกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย Google Analytics / Visitor / Goal / ROI

เราวัดอะไร จาก Google Analytics ?


1. เราวัดผล Monitor Website ลูกค้า
a. Visitor / Page views / CTR / Bounce Rate ต่อวัน เดือน ปี
b. แหล่งที่มา Source ของการเข้าเยี่ยมชมของลูกค้า
c. กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาจากประเทศ ที่มา

2. Goal & E-Commerce Marketing
d. Goal กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเข้ามาใน Website จนซื้อสินค้า
e. วัด Stats จาก Direct Websie / Referrals / PPC Google Awords
f. วัดเป้าหมายตาม Goal ที่ตั้งไว้

3. Target Audience กลุ่มเป้าหมายชัดทำตลาดง่ายขึ้น
g. เราวัดกลุ่มเป้าหมายให้ชัด และ ทำตลาดตรงกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
h. ประเภทลูกค้า ชาย หญิง สัดส่วน อายุ พื้นที่ ประเทศ เวลาเข้ามาเยี่ยมชมข้อมูล

4. Slide Customer Google Analytics

Contact / ติดต่อ : คุณอ้วน 086-618-8111 , 086-386-3896
Email Address : anantachai@idea2mobile.com

บริการอื่น ๆ พร้อมช่วยเหลือ Corporate

Google Analytics Analysis

 • Visitor Analysis

  การเข้าเยี่ยมชมของ Website
 • Goal & Target Groups

  ตั้งเป้าหมายวัดผลได้ตลอด
 • ROI / KPI

  วัดผลตอบแทนจากการลงทุน
 • Target audience

  กลุ่มเป้าหมายชัดทำตลาดง่ายขึ้น
 • Report Analytics

  วัดผล Report ประจำเดือน

Contact Us