• เราพัฒนา Website ซ้ำซ้อนในเชิงธุรกิจ , E-commerce , ERP ,P.O.S , ระบบ Stock ทุกหน่วยของการเก็บสินค้า, ระบบ Intranet , ระบบ Internet มากกว่า ประสบการณ์ 10 ปี
 • เราพัฒนา Website ซ้ำซ้อนในเชิงธุรกิจ , E-commerce , ERP ,P.O.S , ระบบ Stock ทุกหน่วยของการเก็บสินค้า, ระบบ Intranet , ระบบ Internet มากกว่า ประสบการณ์ 10 ปี

ความซ้ำซ้อนของระบบ ?


1. เราออกแบบระบบมากกว่าหน่วยนับทั่ว ๆ ไป
a. เราออกบบความซ้ำซ้อนของระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Stock / P.O.S / หรือระบบบริหารการจัดการภายในได้อย่างสมบูรณ์
b. เราทำ Stock แบบ Real Time และ สามารถใช้ทั้ง Internet หรือ Intranet ได้อย่างไม่มีปัญหา
c. เราวางแผนระยะยาวสำหรับการออกแบบระบบ และ ทดสอบก่อนการใช้งานจริง

2. Web Site ที่ดี คือ ต้องต่อยอดทางการตลาดได้
d. เราเข้าใจ UX (User Experience) และ UI (User Interface) ดีในการออกแบบระบบ
e. เราให้ความสำคัญ จุดที่ำทำให้เกิดรายได้ของ Website เป็นพิเศษ
f. เรา Tracking ข้อมูลทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ ออกมา

3. เราใช้เครื่องมือในการพัฒนา Website ที่ทันสมัย
g. เราศึกษา และ ติดตาม Technology ที่ทันสมัยในการพัฒนา Website
h. เรา update patch หรือ source ต่าง ๆ ที่ป้องกันการโจมตีของ Website

4. On site Service
g. เมื่อมีปัญหาอย่างเร่งด่วน เรา On site Service กับลูกค้าโดยตรง
h. เมื่อเกิดปัญหาเราแก้ปัญหาพร้อมดูแลจน Website ลูกค้ากลับมาดังเดิม

Contact / ติดต่อ : คุณอ้วน 086-618-8111 , 086-386-3896
Email Address : anantachai@idea2mobile.com

บริการอื่น ๆ พร้อมช่วยเหลือ Corporate

Website Development

 • More Development

  เราพัฒนาทุกรูปแบบของ Website
 • Hard Web site

  เรารับพัฒนา Website งานยาก ซ้ำซ้อน
 • Tool & Development

  เราพัฒนาด้วย Tool ที่ ทันสมัย
 • Problem & Slove

  เราแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา
 • More Customer

  เราพัฒนาและส่งมอบไปแล้วจำนวนมาก

Contact Us