SMS Marketing การให้บริการส่ง SMS ด้วยราคาถูก

Development Software On Mobile, Design Website PHP,ASP,ASP.NET,JAVA, SMS License, SMS Marketing,SMS On Demand, Mobile Applications, IT Consultant etc., 

Home

Contact us

   
Idea2mobile.com ถือกำเนิดจากความรู้ทางด้าน Appicaiton On Mobile ต่อยอดด้วยการสร้างการตลาดให้กับ Website การ Promote Website ด้วย Search Engine หรือใช้ Website สำเร็จรูป สนใจโทร 086-6188111 คุณ อนันตชัย อิทธิวรพงศ์
  

  SMS Development
 • Support Network  รองรับการส่ง SMS ทุกเครือข่าย
  • ส่งข้อความผ่านระบบมือถือทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น  AIS, DTAC, TRUE MOVE           
  • ส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์บ้าน ได้แก่     TT&N
 • สามารถส่งได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยมีข้อจำกัด คือ
  • ภาษาไทย ส่งได้ 70 ตัวอักษร ต่อ 1 ข้อความ
  • ภาษาอังกฤษ ส่งได้ 160 ตัวอักษร ต่อ 1 ข้อความ
 • สามารถเปลี่ยน Sender Name ได้ตลอดเวลา
 • สามารถตั้งเวลาในการส่ง SMS ล่วงหน้าได้
 • สามารถส่งข้อความพร้อมกันได้ครั้งละมากกว่า 1 หมายเลข
 • มีระบบสมุดโทรศัพท์ ที่สามารถจัดการได้ง่าย
  • สามารถจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ได้อย่างไม่จำกัด
  • สามารถจัดกลุ่มผู้รับ โดยจะจัดให้ผู้รับ 1 เบอร์อยู่ในกลุ่มใดก็ได้ กี่กลุ่มก็ได้
  • สามารถ Import เบอร์โทรศัพท์เข้ามายังระบบ ในรูปแบบของ Text File ได้
 • มีระบบ Sub Account สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานของแต่ละ User ได้
 • มีระบบ API หรือที่เรียกว่า SMS Gateway สำหรับองค์กรที่ต้องการติดต่อ Application ต่าง ๆ มายัง Server โดยตรง
 • สามารถดูรายงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความผ่านเว็บไซต์หรือระบบ API
  • รายงานการส่ง SMS ทั้งหมด
  • รายงานการส่ง SMS แบบตั้งเวลา และยังสามารถยกเลิก SMS แบบตั้งเวลาได้ตามที่ต้องการ

โดยมีระบบ Support ดังนี้

1. Customer Managements


              ระบบ Support ผู้ให้บริการสามารถใส่รายชื่อสมาชิกลูกค้าเก่าเข้าไปในระบบ พร้อมส่งข้อความได้ทันที ทั้งนี้ทางระบบจัดเตรียมหน้าเว็บเพจ
  เพื่อใช้บันทึกรายชื่อสมาชิกใหม่ และสามารถแก้ไขรายชื่อได้ในหน้า เว็บเพจ
 

2.Message Creation
          
          
ทางระบบได้จัดเตรียมหน้าเว็บเพจ และ ระบบฐานข้อมูล สำหรับการบันทึกข้อความต้นแบบเพื่อนำไปใช้สำหรับส่งให้แก่สมาชิกได้ทันที สามารถส่งข้อความได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยมีข้อจำกัด ภาษาไทยไม่เกิน 70 ตัวอักษร และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 160 ตัวอักษร โดยสามารถแก้ไขข้อความได้โดยตลอด
 
3. Individual  Management

                ระบบ Support ผู้ให้บริการสามารถเลือกเลขหมายโทรศัพท์ที่ต้องการส่ง ซึ่งสามารถส่งพร้อมกันได้ครั้งละมากกว่า 1 หมายเลข โดยสามารถ
 จัดส่งข้อความโดยกำหนดส่งทันที หรือ ตั้งวันเวลาที่จะจัดส่งได้
 
4.Group Management


                ระบบ Support ผู้ให้บริการสามารถกำหนดกลุ่มผู้รับข้อความโดยการเลือกสมาชิกที่มีอยู่ในระบบ สามารถส่งข้อความโดยกำหนดส่งทันที
 หรือ ตั้งวันเวลาที่จะจัดส่งได้
 

5. Message Management


                 ทางระบบ Support ให้ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดจำนวนข้อความที่ต้องการส่งในแต่ละครั้งหรือแต่ละเดือน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับควบคุมจำนวนค่าใช้จ่าย
 

6.Report Management
             
              
ทางระบบจัดเตรียมหน้าเว็บเพจและฐานข้อมูลสำหรับแสดงรายงานจำนวนการใช้งาน การรับส่งข้อความโดยสามารถดูรายละเอียดของสมาชิกแต่ละคนได้ และ สามารถดูรายงานโดยกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องการค้นหาได้
 
7.User  Management

            
            
สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานของแต่ละ User โดยทางระบบ support menu ผ่านทางหน้าเว็บเพจ ในการอนุญาตให้ใช้งานได้ตามกลุ่มของผู้ใช้งาน
 

อัตราค่าบริการ (Service Charge)
Package Price Baht SMS Promotion Period Msg :Baht
Begin 500.00 330 - 30 Days 1.51 Baht
Soft 800.00 500 Free 70 SMS 40 Days 1.40 Baht
Silver 1,000.00 700 Free 100 SMS 45 Days 1.25 Baht
Gold 5,000.00 4,000 Free 100 SMS 60 days 1.21 Baht
Platinum 10,000.00 10,000 - 60 days 1.21 Baht

หมายเหตุ  ส่งมากกว่า 1,000 SMS ต่อเดือน คงเหลือ MSG = 1.10 Baht
 

v      ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  %

v      สามารถใช้งานได้ทันที โดยชำระเงินก่อนใช้บริการ     

            

ขอหยุดให้บริการก่อนครับ
สนใจในการใช้บริการติดต่อ
นายอนันตชัย  อิทธิวรพงศ์
โทร 086-618-8111
Email : anantachai@idea2mobile.com
 
              Development Website  : [Joomla Website] [wordpress] [SMF Web board] [Website] [Job Applications][Hosting]
              Development Software On Mobile
[SMS Marketing] [SMS License] [SMS2WAY][SMSDatabase][DRM]
              Development SEO :
[Promote by Google] [Promote other Website] [Bookmark] [Email marketing] [Viral Marketing]    
  Banner Link เพื่อนบ้าน ( COPY CODE ด้้านขวามือ แล้วส่ง Email มาที่ anantachai@idea2mobile.com)

แลก code banner


<a href="http://www.idea2mobile.com/">
<img border="0"
src="http://www.idea2mobile.com
/images
/logoidea2mobile.jpg" </a width="88" height="32"></p>

เต้าทึงราชวัตร  
      @ 2005-2009 Idea2mobile.com  Development Software Mobile phone & Design Website. 

Development Software On Mobile, Design Website  Open source by PHP, MYSQL, SMS License, SMS Marketing, SMS On Demand,
Mobile Applications, IT Consultant etc.,
Application Job 2.0, Hosting ,SEO Promote, Banner Promote , Consultant, Analysis Website, E-Education, E-commerce, E-Solutions