The Best Application for Job (รูปแบบพัฒนา Website สมัครพนักงานงานที่ดีที่สุด)

Experience Project Development  E-Commerce  Application Platform & Online Payment & Online Media Strategic planning & E-Marketing  etc, 

Home

Contact us

   
เว็บไซต์สมัครงาน (Application Job Version 2.0) ที่ดีที่สุดในตอนนี้ สามารถทดลองใช้ได้ และ ได้ผลดีที่สุด เราพัฒนาไปแล้วให้ลูกค้าจำนวนมาก สนใจติดต่อ 0866188111
 

  Jobs Application Development
 Our Clients

 บริษัท จัดหางานไทยพาเน็ท จำกัด    Mfec Public Co.,ltd. 

   
ทำไมต้องมาใช้ Jobs Application นี้

 

1.

 เพิ่มขีดความสามารถของการใช้ RESUME ในการคัดเลือกบุคลากร

2.

 เพิ่มช่องทางสำหรับการ INPUT RESUME ให้ JOBSEEKER กรอกข้อมูล

3.

 เพิ่มการใช้งานแบบ ONE STOP SERVICE ทุกอย่างง่ายในหน้าเดียว

4.

 ลดขั้นตอนทางด้านเอกสาร และ ประหยัดค่าใช้จ่ายของทางแผนก HR

5.

 ระบบ Back office ที่ชาญฉลาดสามารถค้นหา Resume ตาม keyword ได้

6.

 มีระบบสัมภาษณ์งานผ่านระบบได้ทันที

7.

 สามารถประกาศงานตำแหน่งงานว่างผ่านระบบ Back office ได้ทันที

8.

 ควบคุมระบบด้วย Admin สามารถกำหนด users ให้ลูกค้าได้อีก

9.

 Online ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย serverมาตราฐาน
 
 Feature และ Function Jobs (คูณสมบัติของ โปรแกรม)
 
                   Employer System (ระบบของนายจ้าง)  

Candidate (ระบบของผู้สมัครงาน)

>> Administrator System  ระบบเปิดสิทธิการใช้งาน >> Member Login
  ระบบเปิดสิทธิให้ผู้ดูแลระบบ สามารถกำหนดสิทธิให้ทั้ง Admin,หรือ Candidate ผู้สมัครงาน ให้ใช้งานและไม่ให้ใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูล
รวมถึงกำหนดผู้ใช้งานให้เข้าถึง Resume ได้
  ระบบสมัครสมาชิกสำหรับ Candidate โดยระบุ Username & Password
เองได้ โดยสามารถตั้ง User เป็น Emails ของ job seeker ได้ มีระบบลืม
Password (Forget Password)
       
>>   User Easy Application Input Resume >> Alert form Mail
    สามารถให้ผู้สมัครงาน Job Seeker กรอกข้อมูล Online ผ่านระบบ  
  Internet
ตาม Form ที่กำหนดไว้ หรือแนบ files รูปภาพ,ภาพเคลื่อน
  ไหว Files Video ตามขนาดของ Application Jobs ที่รองรับ พร้อมทั้ง
   สามารถ Print from,การเก็บข้อมูล Back Up ลงสู่ HARDDISK ภาย
   นอกได้
  รับข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่าง หรือ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Emails ที่ได้ Register ไว้
 
       
>>   Positions Available >> Application Job Post
  ิ  ไม่ว่่าท่านจะมีหน่วยงานมากกว่า 2 องค์กรสามารถเลือก สาขา Branch สำหรับองค์กรได้ โดยแต่ละ Branch แยกเป็นอิสระต่อจากกัน
ในการประกาศตำแหน่งงานว่างแต่ละละสาขาได้
  ระบบกรอกข้อมูลข่าวสารในการสมัครงานของทางบริษัท ฯ โดยเน้นให้สำหรับการกรอกข้อมูลให้ง่าย และ สามารถแนบ Files เอกสารของตัวเองเช่น ใบรับรองการศึกษา ,รูปถ่าย,ผ่านทางระบบโปรแกรมได้
       
>>  Search Resume    
   สามารถ Search Resume ได้ตาม Functions ที่มีให้เลือกให้ใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ Search ด้านการศึกษา, Search จากตำแหน่งงาน,หรือ Search จาก Keywords    
       
>>  Compare Resume    
   สามารถใช้ Menu Compare Resume ได้โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ผู้สมัครงาน( Compare Resume) ในตำแหน่งเดียวกันได้ว่าใครมีคุณสมบัติที่ดี ในตำแหน่งงานว่าง
   
       
   Report    
   มี Report ให้ใช้งานสามารถทราบได้ว่า ในระยะเวลา 1 ปี หรือ ช่วง
ระยะเวลาหนึ่งในตำแหน่งงานว่างมี ได้ผู้สมัครงานในตำแหน่งจำนวนเท่าใด
   
       
>> Email System    
    ระบบส่ง Emails ให้กับทาง Job Seeker ในการประกาศข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ หรือ ตำแหน่งงานว่างได้
   
       
   

สนใจในการใช้บริการติดต่อในการนำเสนองานที่ office
นายอนันตชัย  อิทธิวรพงศ์
โทร 086-618-8111
Email : anantachai@idea2mobile.com
 
 
  Our Client ลูกค้าที่เราเคยทำงานให้

บริษัท จัดหางานไทยพาเน็ท จำกัด

บริษัท เคพีเอ็น แพ็กจิ้ง จำกัด

 โรงแรมลาวกรีนพาร์คเวียนเทียน

Contact : K.อ้วน  Mobile : 0866188111
Email : anantachai@idea2mobile.com

 

      @ 2005-2012 Idea2mobile.com E-Commerce Platform &  Development Software  & Design Website. 

Experience Project Development  E-Commerce   Application Platform & Online Payment  & Online Media Strategic planning & E-Marketing etc .
Application Job Recruitment 2.0, Hosting ,SEO Promote, Banner Promote , Consultant, Analysis Website, E-Education, E-commerce, E-Solutions

Experience Project Development  E-Commerce  Application Platform & Online Payment & Online Media Strategic planning & E-Marketing  etc,