• ระบบสมัครงานสมบูรณ์
 • ระบบสมัครงานสมบูรณ์

Website Recruitment (รับทำ Website สมัครงาน)

Feature & Functions
1. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม users การใช้งานในระบบ ตั้งแต่ แผนก HR / Admins/ หรือ แผนก Management รวมถึงแก้ไขหรือลบได้
Website Job Application
2. การบริหารการจัดการตำแหน่งงานว่าง โดยใช้เพียง 3 ขั้นตอน
2.1 เข้าไปที่ Back Office หลังจากนั้นไปที่ Menu Manger Job –> Add Job (ตามขั้นตอนที่ 1)
2.2. เมื่อ Add ตำแหน่งงานว่างเรียบร้อยแล้ว สามารถ มาเปิด หรือ ปิด ตำแหน่งงานตรงนี้ได้เมื่อได้พนักงานแล้ว (ตามขั้นตอนที่ 2)
2.3. ตำแหน่งงานว่างจะขึ้นไปอยู่หน้าแรก ของ Website (ตามขั้นตอนที่ 3)
Website สมัตรงาน
3. Manage Resume
3.1 การบริหารจัดการ ประวัติย่อ Resume สามารถดูประวัติของผู้สมัครงานได้ในหน้านี้พร้อมทั้งดูประวัติว่า นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานรายนี้ จำนวนกี่ครั้ง
3.2.สร้าง Short list ความสนใจของผู้สม้ัครงานรายนี้ หรือ สร้าง Black List ของผู้สมัครงานได้
3.3. ดู Resume ขนาดเต็ม พร้อม Print ได้
Website สมัตรงาน
4. Search Resume
4.1. สามารถค้นหา Resume ตามตำแหน่งงานว่างที่เคยประกาศ
4.2. สามารถค้นหา Resume ตามประวัติการศึกษา
4.3. สามารถค้นหา Resume ตามประสบการณ์ในการทำงาน
4.4. สามารถค้นหา Resume ตาม เพศ / จังหวัด / Gpa /หรือ Keyword
Website สมัตรงาน
5. Compare Resume
5.1. เปรียบเทียบคุณสมบัตรผู้สมัครงาน
Website สมัตรงาน
6. ระบบรายงาน / Report / KPI
6.1.Resume by University / Resume by Work Experience / Resume by Education Degree
6.2. Resume by GPA / Resume by Age
6.3. KPI สำหรับแผนก HR ที่สามารถปิด Jobs ไดุ้
Website สมัตรงาน
ติดต่อ : คุณอ้วน (อนันตชัย)
Tel: 086-618-8111
Email address : anantachai@idea2mobile.com

Feature & Functions

 • User Management

  ระบบบริหารการจัดการ User / Admins
 • Jobs Management

  ระบบบริหารงานตำแหน่งว่าง
 • Resume Management

  ระบบบริหารใบสมัครงาน
 • Email Management

  ระบบบริหารจัดการ Email
 • Options อื่น ๆ

  จองห้องประชุม / แบบประเมิน Online