Development Website By joomla พัฒนา Website ด้วย Joomla จูมล่า

Experience Project Development  E-Commerce  Application Platform & Online Payment & Online Media Strategic planning & E-Marketing  etc, 

Home

Contact us

   
Idea2mobile.com ต่อยอดจากประสบการณ์พนักงาน นักคิดนักวางแผนทางด้าน Website Tarad solution ที่ปิดตัวไป  เราขอพัฒนา Software House, Website Appicaiton ต่อไป เรายังคงเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องให้สำหรับลูกค้าที่ยังไว้วางใจ ยินดีรับใช้และให้คำปรึกษา สนใจโทร 086-6188111 คุณอ้วน (อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ 

  Sale Force & Sale Tracking
     
ระบบ Sales Tracking ระบบช่วยติดตามงานขายสำหรับ Sales Team ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง


1. ข้อมูลลูกค้า (Customer Details)

1.1. Customer Detail แยก Type ของ Group Customer ได้
1.2. Customer Contact (การติดต่อนัดหมาย การโทรศัพท์ Information ลูกค้า)

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (Product Detail)
2.1. Product Detail (สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบ API (Application Program Interface) กับระบบฐานข้อมูล Server อื่่นได้

3.  Quotation Online

3.1. การออกใบสั่งขาย Quotation Online ให้กับลูกค้าได้ทันทีที่หน้างาน

4.  Report ยอดขาย Total หรือ แยกตาม Sales Online
4.1. รายงานสรุปยอดขาย ของ Sales แยกตามวันที ยอดรวม หรือ ยอดทีมทั้งหมด

ภาพตัวอย่างที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว    


Customer Detail คือ หัวใจสำหรับการทำ Sales Force หรือ Sale Tracking ระบบสามารถ Import เข้าไป หรือ จะ Export ออกมาเป็น Text Files ได้ รวมถึงสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อมากว่า 1 คน และกำหนดให้ผู้ที่มีอำนาจเข้ามาแก้ไข หรือ จะสร้าง Permission ดูได้อย่างเดียว


 
 Team Sales ทีม ขายกำหนด Lead หัวหน้าทีม และ ลูกน้องในทีม โดยมีกำหนดเป้าขายไว้ และ สามารถเลือกสินค้าที่มีไว้เพื่อขายจะทั้งหมด หรือว่า จะแยกสินค้าตามแต่ละแผนกได้

Sales Tracking การ ติดตามลูกค้าต่อการติดต่อลูกค้า 1 ราย มีการ Call Meeting / Appointment ลูกค้าและ Action เช่นส่งรายละเอียดลูกค้าไปถึงไหน สามารถเข้ามาดู Sales Tracking หน้านี้ได้ โดยกำหนด Permission ให้ทีมที่เกี่ยวข้องเข้ามาดู หรือว่าจะแก้ไข

Quotation Online การออกใบสั่งขาย Online ทำได้ง่าย ข้อมูลแต่ละตารางจะเชื่อมโยงถึงกัน ทำให้ใส่เพียงแค่จำนวน สินค้าและเลือกรายการตาม List ของ Program จากนั้นจะ Print หรือ ส่ง Emails ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

Commission Online ระบบคำนวณ ค่า Commission ให้ Sales ได้ทันที รวมถึง Team เพื่อสร้างกำลังใจในการหาลูกค้ารายใหม่และทำให้ถึงเป้าขายต่อไป
Report Online
แยกออกเป็น

1. จำนวนลูกค้าทั้งหมดแยกตาม Team จำนวนลูกค้ารวม จะดูได้เฉพาะ Admin หรือ ผู้จัดการฝ่ายขาย
2. จำนวนการติดต่อลูกค้าทั้งหมด
3. ยอดขายของ Sales แยกออกมาเป็นส่วนตัวและ Team
4. ยอดขายรวมทั้งหมด แยกตาม Sales ดูได้เฉพาะ ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือ Admin
5. Report อื่น ๆ เช่น จำนวน Quotations

ระบบนี้ทางด้าน Programing ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียง UI (User Interface) ที่ออกแบบมาให้ใช้สำหรับแต่ละองค์กร

 

ทดลองในการใช้งาน ได้ที

เข้าสู่ Website :
http://idea2mobile.com/consolidate/

user : admin

password : 1234


 

ยินดีพร้อมรับใช้บริการ ความมั่นใจต่าง ๆ สามารถอ่านประสบการณ์ได้ที่ http://onlinemedia.idea2mobile.com/
นักคิดนักพัฒนาก่อนทำ Website ให้ตรงกลุ่ม Target
นายอนันตชัย  อิทธิวรพงศ์
IDEA2MOBILE
โทร 086-618-8111
Email : anantachai@idea2mobile.com

 
  Our Client ลูกค้าที่เราเคยทำงานให้

บริษัท จัดหางานไทยพาเน็ท จำกัด

บริษัท เคพีเอ็น แพ็กจิ้ง จำกัด

 โรงแรมลาวกรีนพาร์คเวียนเทียน

Contact : K.อ้วน  Mobile : 0866188111
Email : anantachai@idea2mobile.com

 

      @ 2005-2012 Idea2mobile.com E-Commerce Platform &  Development Software  & Design Website. 

Experience Project Development  E-Commerce   Application Platform & Online Payment  & Online Media Strategic planning & E-Marketing etc .
Application Job Recruitment 2.0, Hosting ,SEO Promote, Banner Promote , Consultant, Analysis Website, E-Education, E-commerce, E-Solutions